تماس با ما

آدرس کارخانه : تهران – جاده قدیم قم – شورآباد – خیابان شهیدمدنی – پلاک 14
کدپستی :1717183439 
تلفن : 9 -02156542490 - 02156546609 
فکس : 02156545645 

 ایمیل: commercial@af-azadi.com
s.p.Azadi.group@gmail.com
مدیر عامل : 09121000027